Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Hotel Bristol Marek Sienkiewicz, ul. Sienkiewicza 21, 25-007 Kielce, NIP 578-168-10-77.
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować osobiście lub przez e-mail,
  pod adresem hotel@bristol.kielce.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia Państwu usług hotelowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane, które Państwo udostępnią, nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Ewentualnymi odbiorcami tych danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  • dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;
  • dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
  • dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej lub niezbędne do wystawienia faktury – przez okres 5 lat od licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
  • w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni;
  • dotyczące osób towarzyszących, numerów telefonów, numerów rejestracyjnych – przez okres do 30 dni.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową realizacji usługi.